Thinkpoint är namnet på det koncept som lanseras på 6000 kvm öppen yta plan 9-Nordstans parkeringshus. Temat är allt som handlar om framtiden oavsett bransch.

Detta ska vara en permanent men samtidigt förändringsbar digital och fysisk mötesarena för alla som på något sätt vill vara med och skapa en hållbar framtid.

Man kan konstatera…

Att det både på nationell nivå och regional nivå görs insatser för att skapa uppmärksamhet och intresse kring framtida lösningar inom allt från teknik och energi till mat, hälsa och entreprenörskap. Dock saknas det en gränsöverskridande mötesarena i Västsverige. En arena där man blickar framåt, utmanar gällande regler, forskar och inspirerar varandra.

Som i de flesta branscher skapas det bubblor inom respektive område. Mycket händer men kommer aldrig till allmänhetens kännedom. Respektive område hinner inte, orkar inte eller förstår inte värdet av att sprida sin kunskap till andra områden.

Det är först när man får träffa andra aktörer och bli inspirerade av deras verksamhet som man själv börjar tänka nytt. Därför vill vi skapa förutsättningar för att göra det möjligt för aktörer att träffas, påbörja ett samtal som kan leda till att nya samarbeten och innovationer uppstår.

Vi vill…

Visa upp det vi har i Västsverige, vad som är på gång runtom i världen, skapa innovation, skapa debatt, skapa aha-upplevelser, bjuda in forskare och hålla föredrag. Vi vill visa upp det senaste inom olika områden, ständigt vara på jakt efter trender och nya rön. Vi önskar få till gränsöverskridande möten och kunskapsutbyten som brinner för bland annat forskning, mångfald, entreprenörskap, kunskap, cirkulär ekonomi och ungdomar.

Vår vision är att Thinkpoint ska vara ett internationellt välkänt koncept som är etablerat i andra städer världen över och skapar en bild av ett öppet och innovativt Sverige som därmed bidrar till nya affärer.

Bli en del av Thinkpoint

Vi är många som behövs för att skapa framtidens hållbara samhälle.
Är ni ett företag, organisation, förening eller något helt annat och vill vara med på resan?
Vill du ha Thinkpoints nyhetsbrev eller har du någon innovativ tanke att dela med dig av?

Kontakta oss på per.lanevik@gmail.com.

© Copyright - Thinkpoint