Nu skapas ett kunskapsnav inom mat och odling i centrala Göteborg

Mat är så mycket mer än att tillaga och äta. Det innebär att ställa frågan var det odlas, hur det odlas, hur det transporteras, påverkan på miljö, näringsinnehåll. Mat betyder ibland liv och död antingen på grund av överflöd eller på grund av brist. Men mat är också en fantastisk möjlighet till möten och upplevelser, till att testa en ny smak, att komma in i en annan kultur. Alla kan prata mat.

Nu bjuder Thinkpoint in alla som vill vara med att bidra till ett levande kunskapsnav inom allt som handlar om mat och odling.

Många organisationer bedriver verksamhet som på något sätt har en koppling till mat. Det kan vara odlare, distributörer, kockar, restauranger men även verksamheter för smarta bevattningssystem, vertikalodlingar eller appar mot matsvinn. Vissa fokuserar på landbaserade odlingar medan andra driver odlingar i sjö och hav. Men vad händer nu när havsodlingar flyttar upp på land, kött odlas i laboratorium och man 3D-printar mat?

Hur kan vi använda mat som integration? På vilket sätt kan begreppet Blue Economy bidra till hållbara lösningar? Hur kommunicerar vi ut alla goda idéer och lösningar för andra att inspireras av?

Thinpoint är en gränsöverskridande mötes-, test och kunskapsarena i centrala Göteborg som skapar förutsättningar för innovativa lösningar inom bland annat mat och odlingar. Med en yta på 6 000 kvm kan Thinkpoint erbjuda stora möjligheter till sina medlemmar och besökare. Här byggs en matstudio och ett testkök som kan hyras per timme. Köket ska erbjuda utbildningar och verka för framtidens mat.

Till köket kopplar vi växthus, tångodlingar, bikupor, aquaponic, vertikalodlingar och gröna ytor.

Det är ni som skapar innehållet

I väntan på att köket etableras erbjuder vi er möjligheten att planera en etablering med bikupor, vertikalodling, växthusodling, foodtech eller annan verksamhet inom mat och odling.

Aktiviteter inom Tema Mat

Thinkfood
Thinkfood är ett event som fokuserar på framtiden inom mat och odling. Vad händer när nu havsodlingar flyttar upp på land, kött odlas i laboratorium och man 3D-printar mat?

Läs mer >

© Copyright - Thinkpoint